Vocal Chain -

Agenda

Zaterdag 9 december.

Wij zingen tijdens de Zoutsloot kerstmarkt en in de Doopsgezinde kerk te  Harlingen. Tussen 16.00 en 19.00.
Om 16.00 bij de collectebus van het Leger des Heils.
Om 16.30 en 18.00 in de Doopsgezinde kerk, Zoutsloot 50.
Om 17,35 en 18.30 op een gezellige plek ergens op de kerstmarkt.Zaterdag 17. december
 
 ’s Avonds om 19:00uur houdt Vocal Chain in de Sint Laurentiuskerk in Kimswerd haar 2 jaarlijks eigen kerstconcert.
Het thema voor de avond is it’s beginning to look a lot like Christmas. Er zal véél a capella worden gezongen, maar daarnaast ook enkele nummers met piano begeleiding.
We zoeken deze avond vooral naar muziek en teksten waarin wij de verbinding met elkaar en de muziek willen versterken.
Er is op dit moment veel verdeeldheid in de wereld en deze avond willen wij daarin een positief muziekaal tegengeluid laten horen.
Verder zal deze avond worden opgeluisterd door saxofoonkwartet SAKS. Saks bestaat uit 4 professionele saxofonistes te weten MIRIAM STOFFELSMA – Sopraansaxofoon, JILDOU RENEMA – Altsaxofoon
SIETSKE TRINKS  – Tenorsaxofoon, MARRICH NOORDMANS – Baritonsaxofoon
Zij zullen deze avond een aantal keren te horen zijn met afwisselende eigen muziek en muziek in de kerstsfeer.
Gezamenlijk doen wij deze avond ook nog enkele nummers.
 
De kerk staat aan de Greate Pierwei 11 in Kimswerd. De kaarten zijn te bestellen via vocalchain@hotmail.com
en kosten € 7,-
 
Dinsdag 19 december

 Tussen 16:30 en 17:30 zingen we in ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen (Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen).